Ana Sayfa Haberler Yazılar Resim Galerisi Oyunlar Videolar Rami Spor Atatürk İletisim
 
 »MENÜ
ANA MENÜ
    RAMİ'NİN TARİHİ
    RAMİ'DE İLKLER
    BİZİ TANIYIN
    SOKAK VE CADDELER
    İDARİ HİZMETLER
    TEBLİGAT BİLGİLENDİRME
    NÖBETÇİ ECZANELER
    RAMİ'DE GEZİNTİ
    ÖNCEKİ MUHTARLARIMIZ
    RAMİ'NİN ADI
    FAALİYETLERİMİZ
    RAMİ'NİN REHBERİ
    AİLE HEKİMİM KİM
    FORMLAR VE ÇİZELGELER
    HİZMETLERİMİZ
    TARİHİ YAPILARIMIZ

ZİYARETÇİ DEFTERİ
    DEFTERİ OKU
    DEFTERE YAZ

DİĞER BÖLÜMLER
    FAYDALI LİNKLER
    CANLI TV İZLE
    E-VATANDAŞ
    İSTANBUL İLÇELERİ
    FAYDALI BİLGİLER

 » İSTANBUL MUHTARLARI
    Tüm İstanbul Muhtarlarının
Telefon ve İsimleri
 » İLAN PANOSU
    İlanlara Bakın

İlan Ekleyin
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
 » İSTANBUL'DA HAVA
ISTANBUL
:: Rami Cuma Mahallesi Muhtarlığı::-TEBLİGAT BİLGİLENDİRME
 » TEBLİGAT BİLGİLENDİRME

TEBLİGATLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 Bir tebligatın muhatabına tebliğ edilmesi veya geldiği merciine iade edilmesi koşulları aşağıda sıralanmıştır.

  

- Tebligatlar Posta Dağıtıcıları, Mahkeme Görevlileri ve Noter Görevlilerince yapılır. Bunlara Tebligat Memuru diyebiliriz. Tebligat Memuru ilgili adrese gider (ev veya işyeri) muhatabı veya kanunun izin verdiği bir yakınını bulur ve burada imza karşılığı tebligatı teslim eder. Bu takdirde tebligat muhataba TEBLİĞ EDİLMİŞ OLUR. Tebliği gerçekleştiren memur tebligatın geldiği merciine tebligatın kime ve hangi tarihte yapıldığını bildirir. İlgili kişiye veya yakınına imza karşılığı tebliğ gerçekleştirildikten sonra tebligatı alan kişi için itiraz, bildirimde bulunma gibi işlemler için geçerli kanuni sure başlamış olur. 

 

- Tebligatın muhatabının bulunamadığı ya da tebligatın muhatabının tebligatı almayı kabul etmediği durumlarda aşağıda uygulama yapılır.

  

- İŞYERLERİ HAKKINDA TEBLİGAT UYGULAMASI

 

- Muhtarlıklarda işyerlerinin kaydı bulunmaz. Bu nedenle mahalle sınırlarımız içerisinde bulunan işyerlerine ait tebligatlar muhatabı tarafından Posta Dağıtıcısından bizzat alınmadığı durumlarda gerekli araştırmayı yapmış olan Tebliğ Memurunun beyanı esas alınarak tebliğ ve iade işlemi yapılır.

- Muhatabı bulamazsa zarf üzerine gerekli açıklamayı yazarak muhtarlık tasdiki ( Kaydı yoktur ) ile TEBLİGAT GELDİĞİ MERCİNE İADE edilir.

- Muhatabın ilgili adreste olduğunu tespit ettiğinde, işyerinin bulunduğu yere haber  

  kâğıdı bırakır ve bir komşusuna haber vererek tebligatı muhtarlığa bırakır. Bu şekilde  

  ilgili kişiye TEBLİGAT MEMURU BEYANI İLE TEBLİĞ yapılmış sayılır ve kanuni süreç  

  Muhtarlığa bırakıldığı tarih itibarı ile başlamış olur.

  

-EVLERDEKİ TEBLİGAT UYGULAMASI;

 

- Bir tebligatın muhtarlıkça kabul edilmesi veya iade edilmesinde öncelikle postacının

  beyanı, sonra muhtarlık kayıtları dikkate alınır.

-Tebligat Memuru muhatabın ilgili adreste oturduğu tespitini yapmış ise muhatabın

  muhtarlık kaydı dikkate alınmaksızın TEBLİGAT MEMURUNUN BEYANI İLE TEBLİĞ  

  yapılmış olur. Bu durumda tebligat memuru muhatabın kapısına tebligatın muhtarlığa

  bırakıldığına dair bir haber kâğıdı bırakır ve bir komşusuna haber verir. Muhtarlığa

  bırakılan tebligat bırakıldığı tarih itibarı ile muhatap tarafından alınmış sayılır ve

  kanuni süreç başlamış olur.

- Tebligat Memuru Muhatabın adresten taşındığını tespit ederse muhtarlık kayıtlarında

  oturuyor görülse de tebligatı Tebligat Memurunun beyanı esas kabul edilir ve

-Tebligat Memuru muhatap hakkında hiçbir bilgi elde edemezse muhtarlık kayıtları dikkate alınır ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre işlem yapılır. ( 21.Madde: Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

 

(Ek fıkra: 19.03.2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

 

- Muhatabın MUHTARLIKTA KAYDI VAR İSE tebligat muhtarlığa bırakılır. Tebligat memuru muhatabın kapısına tebligatın muhtarlığa bırakıldığına dair bir haber kâğıdı bırakır ve bir komşusuna haber verir. Muhtarlığa bırakılan tebligat bırakıldığı tarih itibarı ile muhatap tarafından alınmış sayılır ve kanuni süreç başlamış olur.

- Muhatap MUHTARLIKTAN BAŞKA BİR ADRESE NAKİL OLMUŞ İSE tebligat Muhtar tarafından Nakil aldığı yeni ikametgâh adresi yazılarak onaylanıp yeni adrese sevk edilmesi için Tebligat Memuruna teslim edilir.

- Muhatabın MUHTARLIKTA KAYDI YOK İSE muhataba ait tebligat görevli tebligat memuru tarafından geldiği mercie iade edilir. Bu tebligatın arka yüzüne Muhtar tarafından İLGİLİ KİŞİNİN MUHTARLIĞIMIZDA KAYDI YOKTUR yazılı kaşesi basılarak onaylanır ve geldiği mercie iade edilmek üzere Tebligat Memuru’na teslim edilir.

-  Muhatap muhtarlıkta yazılı adresi NAKİL ALMADAN TERK ettiyse Tebligat memurunun ibraz ettiği tebligat arkasına Muhtar tarafından ADRESİ NAKİL ALMADAN TERK ETTİ kaşesi basılarak onaylanır ve söz konusu tebligat geldiği mercie iade edilmek üzere Tebligat Memuruna teslim edilir.

 


Görüntülenme: 11782 kez