Ana Sayfa Haberler Yazılar Resim Galerisi Oyunlar Videolar Rami Spor Atatürk İletisim
 
 »MENÜ
ANA MENÜ
    RAMİ'NİN TARİHİ
    RAMİ'DE İLKLER
    BİZİ TANIYIN
    SOKAK VE CADDELER
    İDARİ HİZMETLER
    TEBLİGAT BİLGİLENDİRME
    NÖBETÇİ ECZANELER
    RAMİ'DE GEZİNTİ
    ÖNCEKİ MUHTARLARIMIZ
    RAMİ'NİN ADI
    FAALİYETLERİMİZ
    RAMİ'NİN REHBERİ
    AİLE HEKİMİM KİM
    FORMLAR VE ÇİZELGELER
    HİZMETLERİMİZ
    TARİHİ YAPILARIMIZ

ZİYARETÇİ DEFTERİ
    DEFTERİ OKU
    DEFTERE YAZ

DİĞER BÖLÜMLER
    FAYDALI LİNKLER
    CANLI TV İZLE
    E-VATANDAŞ
    İSTANBUL İLÇELERİ
    FAYDALI BİLGİLER

 » İSTANBUL MUHTARLARI
    Tüm İstanbul Muhtarlarının
Telefon ve İsimleri
 » İLAN PANOSU
    İlanlara Bakın

İlan Ekleyin
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
 » İSTANBUL'DA HAVA
ISTANBUL
:: Rami Cuma Mahallesi Muhtarlığı::-RAMİ'NİN TARİHİ
 » RAMİ'NİN TARİHİ

     İstanbul'un Boğaziçi suyoluna göre " Batı yakası" nda, Haliç suyolunun güney kıyısında yer alan ve İstanbul'un fethi ile birlikte kurulan ilk Türk ( Osmanlı ) - Müslüman yerleşmesi olan Eyüp'ün bir alt yerleşme birimi. Söz konusu yerleşme güneybatıda Rami Kışla Caddesi'nin oturduğu sırt ile güneydoğuda İslam Bey Caddesi'nin oturduğu vadi arasında, güneydoğuda Düğmeciler Caddesi'nin oturduğu vadi ile kuzey batıda Üç Şehitler'in bulunduğu vadiler arasında yer slsn iki tepenin üzerinde ve sırtlardan yamaçlara doğru inen alanlarda kurulmuştur. Yerleşmenin İstanbul kenti ve yakın çevresi ile olan ulaşım bağlantısı, güneydoğu- kuzeybatı istikametinde geçen ve eski b ir ulaşım aksı olan Rami Kışla Caddesi'dir. ( 20 numaralı devlet yolu, Eski Edirne Asfaltı )

   Bu aks bir ucundan surun dışında ve Edirnekapı civarında Boğaziçi Köprüsü'nün devamındaki Haliç Köprüsü ve çevre yolları, diğer ucundan Küçükköy'ün ilersinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve devamındaki çevre yolları ile kurduğu doğrudan bağlantı ile Rami'yi İstanbul Metropiliten alanına kuvvetli bir şekilde bağlamaktadır.Bu cadde sur içi bağlantısını ise eski ve kuvvetli bir aks olan Fevzi Paşa Caddesi ile devam ettirtmektedir.Gene bu cadde sur içinin hemen dışından Haliç'e dik inen,Haliç Köprüsü devamı ile Çevre Yolu bağlantısı ve Savaklar Caddesi ile surların içinden geçerek Eyüp ve Alibeyköy'e devam eden Haliç kıyı yolu ile bağlantı kurmaktadır. Yerleşimin ikinci önemli ulaşım aks; yerleşmeyi Eyüp'ün merkezine ve Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlayan, Eyüp'ün de önemli bir toplayıcı olan yolu olan, kuzeybatı-güneydoğu istikametinden geçen İslambey Caddesidir. Bu ulaşım bağlantılarının dışında; yerleşme bölgesinin topoğrafyasının engebeli olması nedeiyle, semti kendi içinde Eyüp'e bağlayan ve sürekliliği olan toplayıcı mahiyette kuvvetli bir aks gelişmemiştir.Buna rağmen Rami Kışla Caddesi'nden ve geniş bir alanı kapsayan Rami Kışlasının iki yanından İslambey Caddesi'ne doğru inen ve toplayıcı mahiyette olan sınırlı sayıda bazı yolla, topoğrafyanın elverdiği ölçülerde cadde ve sokaklara ayrılarak ve diğer tali yollar ile birleşerek İslambey Caddesi ile bağlantı sağlamaktadır. Semtin kendi içindeki tali ulaşım bağlantılarının ise, yerleşmenin tamamını kapsayan, Rami Kışlası'nın gerisinde yer alan ve tarihi 19.yy'a kadar giden sokak dokusu sağlamaktadır. Ancak,eğimden dolayı araç trafiğinin zorlandığı bu yollardan iki tepe arasındaki vadiye doğru inen bazı yolların uçları, bu yolları birleştiren ve sürekliliği olan bir ulaşım bağlantısından yoksun biçimde gecekondu yerleşmelerinin bulunduğu vadide bitmektedir.

    Eyüp ilçesinin kuzeybatı ucunda yer alan semtin kuzey ve kuzeybatısında Gaziosmanpaşa ilçesi, batı ve güneybatısında ise Bayrampaşa ilçesi yer almaktadır.Kuzeydoğusunda kuruluşu Fatih dönemine kadar inen ve o dönemde Kasım Çavuş Mahallesi olarak geçen İslambey Mahallesi; güneyinde kuruluşu Fatih dönemine inen ve o dönemdeki adları Kasım Çavuş ve Sofular mahallelerine giren Düğmeciler Mahallesi ve adı , Evliya Çelebi'de " Fatih zamanında Rumeli tarafına sefere çıkıldığı vakit topçu taifesi burada eğlendiklerinden Topçular denilmiştir. " diye geçen Topçular Mahallesi ile komşu bulunmaktadır. Semt, adını burada daha önce yer alan " Rami Çiftliği "nden almıştır.Rami Çiftliği ise II.Mustafa'nın saltanatının son dönemlerinde 1703/1704 'te vezirazam bulunan Rami Mehmet Paşa'ya ait olup paşanın kendi adıyla anılmaktaydı. Osmanlılar döneminde Eyüp kazasına " Haslar Kadılığı " ( Havas-ı Kostantiniye ) adı verilmiş, Küçükçekmece, Büyükçekmece , Çatalca ve Silivri buna dahil edilmişti.Rami de kurulduğu dönemlerde bir köy yerleşmesi olarak Hamidiye Karyesi adıyla Küçükçekmece nahiyesine bağlanmıştı. Eyüp'ün ilçe olmasından sonra Eyüp ilçe'sine bağlanan Rami,Eyüp İlçe Belediye'sine bağlanan Rami Eyüp İlçesine bağlıdır ve Rami Cuma ve Rami Yenimahalle olmak üzere, iki mahalle'den oluşmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve devletin bütün kurumlarına yansıyan Batılılaşma hareketlerinin bir parçası olarak ordunun da yeniden yapılaşması girişimleri kapsamında, III Selim döneminde ( 1789 - 1807 ) ilk defa batının mimari üsluplarından esinlenerek büyük kışla yapıları inşa edilmeye başlanmış; eski hasbahçeler, saraylar yıkılarak üzerlerine kurulan bu büyük yapılar, şehrin çevresinin yeni gelişme alanlarının siluetini etkilemiş, şehirsel mekanın fiziksel görünümünü değiştirmişlerdir.

    Talim kabul etmeyen Yeniçeriler Ocağı'na karşılık Nizam-ı Cedid askeri denilen talimli asker yetiştirmek üzere 18 yy'da kurulmaya başlanan bu ilk kışlalar 19 yy' da yerlerini , farklı üslupta başka kışlalara bırakmıştır. Rami Çiftliği arazisinde Rami Kışlası'nın inşa edilmesi ve 19.yy'nın ikinci yarısından itibaren II Abdülhamid döneminde ( 1876-1909 ) devlet erkanın bu civara yerleştirilmesi ile Rami Tepelerinde iskan başlamıştır. II. Albülhamid , saray erkanına ve devlet ricaline burada arazi parçaları hediye etmiş ve bu araziler sahipleri tarafından konaklarla bezenmiştir.Böylece yerleşim Topçular Mahallesi'ne doğru yayılmaya başlamıştır. Yine 1877-1878' de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin eski çiftlik arazisinin bir bölümünde planlanan ve imarına başlanan alana yerleştirilmesi ile bugün " Rami Cuma Mahallesi " olarak isimlendirilen mahalde gelişmeye başlayan iskan ; 1940 ve 1950'lerde bu alanın kuzeyinde taşlıtarla olarak bilinen tepelerde ve bugün "Rami Yeni Mahalle " olarak isimlendirilen mahalde ikinci göçmen kafilesinin yerleştirilmesi ile yayılmıştır. Rami Yeni Mahalle de Rami Cuma Mahallesi'nin düzgün yapı adaları planını tekrarlayan bir oluşum meydana getirmiştir. Süreç içinde 1966-1967 tarihli

     Rami Sanayi Planı ile Rami-Topçular Caddesi çevresine gelen sanayi , Rami Kışla'sının kuzeyinde küçük sanayi oluşumunu desteklediği gibi, bu bölgedeki gerek sanayi gerek iskan yerleşmesinin gelişiminin sonucu olarak da , iki mahallenin arasında Eyüp İslambey Mahallesi'ne doğru oluşan vadinin alçaları dik yamaçlarında gecekondu yerleşmeleri başlamış ve önlenemeyen düzensiz bir yapılaşma bu yamaçları kaplayarak günümüze kadar ulaşmıştır.Böylece vadide görülen tek katlı gecekondu oluşumu, tepelerde yerini, birbirini dik kesen sokak ve caddeler arasında kalan düzenli yapı adaları üzerindeki çok katlı sağlam yapılara bırakmıştır. Semtin en önemli tarihi yapısı Rami Kışlası'dır. 1.grup eski eser olarak tescillidir ve yerleşmenin çekirdeğini teşkil etmiştir. 1960'lı yıllarda askeriye tarafından terk edilen Rami Kışlası ise yerel yönetimlerin yeniden organize edildiği ve imar yetkileri ile donatılarak güçlendirildiği 1983'ten sonraki dönemde Eyüp İlçe Belediyesi Meclisi'nin 13 MAYIS 1985 günlü kararı ile, 2 yıl müddetle geçici olarak kuru gıda toptancılarına tahsis edilmiştir. Kışla parselinin açık alanına getirilen prefabrik yapılar içinde faaliyete geçen gıda toptancıları, bugün hala çevrede yarattıkları kirlilik ve trafik sorunu ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Hacı Ali Paşa Camii semtte bulanan bir diğer önemli tarihi eserdir.Rami Cuma Mahallesi'nde Rami Cuma Cami Sokağında yer alan cami 1892 yılında II. Abdülhamid'in başmabeyincisi Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bulgar Türklerine hayrat vakıf olarak yaptırılan yapım kompleksinde camiden başka, sibyan mektebi,çeşme,şadırvan,hazire yer almıştır.Cami muhtelif onarımlar geçirerek bu günümüze ulaşmıştır. Sibyan mektebi ise bazı ilaveler ile bugün İlkokul olarak kullanılmaktadır. Tantavizade Camii; Yeni Mahalle'de Boşnak Hıdır Bey sokağı, 1934 şehir rehberine göre Bosnak Hızır bey Sokağı üzerindedir.Tantavizade Mehmet Halid Efendi tarafından 1889 yılında inşa edilmiştir. Mülazım Osman Nuri Efendi Meydan Çeşmesi 1334/1915'de Ağır Topçu Mülazım-Evvel Osman Nuri tarafından Rami Kışlası'nın karşısında yaptırılmıştır. 1943 yılında yaptırılan bir araştırmadan o yıllarda bu çeşmenin mamur olduğu anlaşılmaktadır. Nazım Bey Meydan Çeşmesi ; 1341/1923 yılında yaptırılmıştır. Rami Tantavizade Camii Karşısında yer almaktadır.

      Rami Cuma Mahallesi ,Altunizade Bağ yolu üzerindeki Namazgah II Beyazıt ( hd 1481-1512 ) Vakfı hayratındandır.15.yy sonu ile 16. yy başında yapılmış olmalıdır. Etrafı sivil mimari yapılar , ticari binalar ve atölyeler ile çevrili olan namazgah alanı kısmen 4 katlı betonarme bir bina tarafından geri kalan kısmı bu binanın bahçesi olarak işgal edilmiş bulunmaktadır. Mihrap taşı ve çeşmesi yok olmuştur.Rami Cuma Mahallesi, Cami Sokak'ta bir namazgah daha bulunmaktadır. Eyüp, Gaziosmanpaşa hariç özellikle yurtdışından gelenlerin gruplar teşkil ederek yerleştikleri bir mahaldir.Rami Cuma Mahallesinde sadece Yugoslavya'dan gelenler mahalle nüfusunun yüzde 13'ünü teşkil etmektedir.Mahmudiye Caddesi,Eyüp Yolu,Boğaziçi sokağı ve İlkyaz sokağında Bolulular ile birlikte Yugoslavya'dan gelenler çoğunluğu teşkil etmekte ,Oruç çıkmazı ve Bağlar sokağında ise en büyük oran ise Bulgaristan göçmenlerine ait bulunmaktadır. Rami,Yeni Mahalle de, Yugoslavya ve Bulgaristan menşeli nüfusun yüksek oranda olduğu bir diğer yerleşme alanıdır.İstanbul doğumlu nüfusun yüzde 23.3 oranla genel toplam içinde azınlıkta kaldığı bu yerleşme biriminde Yugoslavya doğumluların oranı yüzde13.3 ; Bulgaristan doğumluların oranı ise yüzde 5,7 dir.Kışla, Havuzbaşı ve Abdi ağa sokaklarında nüfusun büyük bir kısmı Yugoslavya doğumludur. Buna karşılık Ali Ağa çıkmazında Kars'lılar, Hızır bey Sokağında ise Yugoslavya doğumluların yanında Edirne ve Bursa'lıların gruplar meydana getirdiği görülmektedir. Semtin küçük ticarethanelerinden oluşan ekonomik yapısı 1985'te Rami Kışlası parseline Kuru Gıda Toptancılarının yerleştirilmesi ile canlanmıştır.Küçük Sanayi ise bölgenin kuzeybatı ucunda Rami Kışlası'nın bitişiğinde gelişmiştir.
KAYNAK : KÜLTÜR BAKANLIĞI VE TARİH VAKFININ ORTAKLAŞA OLAN YAYINI
DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ
CİLT : 6
SAYFA : 305-306
 


Görüntülenme: 16833 kez